<source id="5jh4h"></source>

  • 权威认可
  • 中国物业管理协会副会长单位
  • 中国前三甲物业服务企业
  • 2015年中国物业服务百强企业综合实力排名第四
  • 2015年中国物业服务百强企业市场化运营排名第一
  • 2015年中国物业服务企业品牌价值领先企业
  • 2016年品牌价值30.16亿元(国务院发展研究中心企业研究所)
  • 国际金钥匙物业联盟成员
  • 深圳知名品牌


  网上兼职赚钱 394| 989| 462| 603| 525| 600| 262| 832| 886| 845| 445| 536| 301| 165| 739| 508| 632| 855| 438| 467| 17| 908| 743| 714| 70| 627| 796| 32| 172| 217| 778| 22| 137| 347| 268| 866| 19| 105| 517| 962| 86|