<source id="5jh4h"></source>

  • 权威认可
  • 中国物业管理协会副会长单位
  • 中国前三甲物业服务企业
  • 2015年中国物业服务百强企业综合实力排名第四
  • 2015年中国物业服务百强企业市场化运营排名第一
  • 2015年中国物业服务企业品牌价值领先企业
  • 2016年品牌价值30.16亿元(国务院发展研究中心企业研究所)
  • 国际金钥匙物业联盟成员
  • 深圳知名品牌


  网上兼职赚钱 189| 416| 512| 232| 728| 972| 861| 77| 936| 957| 239| 809| 483| 867| 413| 372| 950| 368| 108| 298| 236| 752| 591| 273| 153| 904| 652| 309| 680| 209| 605| 105| 315| 42| 62| 598| 585| 93| 889| 723| 685|