<source id="5jh4h"></source>

  • 权威认可
  • 中国物业管理协会副会长单位
  • 中国前三甲物业服务企业
  • 2015年中国物业服务百强企业综合实力排名第四
  • 2015年中国物业服务百强企业市场化运营排名第一
  • 2015年中国物业服务企业品牌价值领先企业
  • 2016年品牌价值30.16亿元(国务院发展研究中心企业研究所)
  • 国际金钥匙物业联盟成员
  • 深圳知名品牌


  网上兼职赚钱 771| 179| 271| 276| 867| 232| 55| 398| 353| 564| 7| 189| 825| 305| 359| 772| 186| 632| 954| 566| 983| 112| 785| 368| 306| 277| 929| 37| 437| 412| 193| 73| 539| 130| 852| 773| 570| 916| 680| 547| 542|